Systemy pionowego transportu na budowach

Często podczas budowy w obiektach wielopiętrowych istnieje konieczność transportowania materiałów i wyposażenia pomiędzy kondygnacjami. Jeżeli brak jest miejsca na windy towarowe, należy stosować alternatywne rozwiązania ułatwiające takie zadania.

Do podnoszenia i transportowania ładunków można użyć wciągarek elektrycznych. Narzędzia takie pozwalają za pomocą stalowej linki na duży udźwig. Mechanizm napędzany jest silnikiem z blokadą na wypadek awarii. Dzięki wyposażeniu w kabel z pulpitem sterującym taką wyciągarkę można montować w dowolnym miejscu lub stosować do jej zawieszenia wysięgniki obrotowe.

Wciągarki ułatwiają prace zarówno podczas samych prac budowlanych, jak i przy wyładunku w przypadku dostarczenia ciężkich elementów konstrukcyjnych. W tym wypadku możne je podnosić bezpośrednio z pojazdu dostawczego. Ich mobilna konstrukcja jest idealna do pomocy na budowie, ponieważ można je przenosić w miejsca, gdzie są potrzebne i użytkować na wiele sposobów. Mogą one podnosić lub przytrzymywać elementy budowlane przy ich montażu, lub skręcaniu w większe konstrukcje.

Należy dobierać parametry wciągarek do potrzeb konkretnych prac. Chodzi tu zarówno o moc samej wciągarki, jak i ciężar maksymalny możliwy do podniesienia przez mechanizm. Mogą one również różnić się poziomem wysokości, na jaką podnoszony jest ładunek na placu budowy.

Sprzęt służący do podnoszenia elementów na budowie powinien być obsługiwany przez osoby przeszkolone posiadające podstawową wiedzę z zakresu BHP.

Więcej o transporcie przemysłowym: http://www.kes-industry.pl/

Rafał Pliszka

 

Add a Comment